Бидний сүүлийн 33 жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон "NCM анагаах ухаан" ном маань 20 жилийн ойн хүрээнд дахин шинэчлэгдэн хэвлэгдэн гарлаа.

Ном бүтээл

Хулж боржигин эмнэлгийн өвчний түүхийн агуулга, логик дэс дараалал, шинжлэх ухааны үндэслэл, тавигдах шаардлага
Хулж боржигин эмнэлэг дээр оношлогоо-эмчилгээнд нэвтрүүлж байгаа зарим шинэлэг хандлагын онол-арга зүйн үндэс